Vår rapport

20181029-3G1A4441.jpg
 
 

Open Act grundades 2017 och är en ideell organisation som granskar det politiska samtalet och hur det påverkar vårt samhälle. Genom arbetet vill vi uppmuntra till ett samtal som bygger broar mellan människor, istället för att slita oss isär.

Vi har sett hur politikers beskrivningar av samhällsgrupper fått förödande konsekvenser i exempelvis USA och Storbritannien. I samband med att tonläget kopplat till invandrare och utrikesfödda hårdnade även i Sverige under valet 2018 har vi initialt fokuserat på hur det politiska samtalet porträtterar just denna grupp. Arbetet har resulterat i en rapport som kartlägger partiledares positiva och negativa gestaltningar av gruppen mellan 2008-2018, för att påminna politiker att tänka på att inte använda ordval som bygger hat. För historien har beskrivit för oss vad slutstationen är när en grupp människor till en början isoleras och konsekvent beskrivs som ett problem, befäster fördomar och till slut minskar trösklarna till fysisk handling.

Långsiktigt är vårt mål att skapa en oberoende instans med uppdrag att granska den offentliga debatten och när upprepande gestaltningar av olika grupper sker.

Läs vår rapport här.


Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, om rapporten

“Den politiska retoriken är mycket viktig och kan påverka såväl medborgarna och deras uppfattningar om verkligheten som nyhetsjournalistiken. När det gäller den politiska retoriken kring invandrare kan den också påverka i vilken grad människor med ursprung i ett annat land känner sig inkluderade och påverka graden av social sammanhållning. Det är därför mycket viktigt att undersöka den politiska retoriken kring invandring och invandrare, och jag välkomnar därför den här rapporten av Open Act. Resultaten är också intressanta och borde stämma till eftertanke hos de politiska partierna” säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet

Brigitte Mral, professor i retorik, om rapporten

“Uttryck som värderar människor och som för många var orimliga bara 5 år tillbaka i tiden syns nu allt oftare i debatten. Den här utvecklingen har skett gradvis vilket gjort den svårare att upptäcka och hantera, men där vi är idag ser en tydlig normalisering som påverkar den allmänna tonen, förstärker stereotyper och syresätter både fördomar och rasism. Därför är den rapport som Open Act har tagit fram ett mycket välkommet bidrag till förståelsen av denna oönskade och för många omedvetna process i den politiska retoriken. Inte minst de rekommendationer som ges i slutet av rapporten kan hjälpa aktörer i det offentliga samtalet att skärpa uppmärksamheten på ordens betydelse” säger Brigitte Mral, professor i retorik.

 

Kashif Virk, Imam - Ahmadiyya Muslimska Samfundet, om rapporten

"Valrörelsen år 2018 var oerhört polariserad och konfliktfylld. Den handlade till stor del om hur statens och samhällets förhållande ska vara gentemot landets minoriteter. Som representant för en utav dessa minoriteter måste jag säga att politikernas retorik upplevdes som stigmatiserande, något jag även skrev om i Dagens Samhälle (6/9 2018) under valrörelsen. Därför välkomnar jag denna rapport, som inspireras från liknande studier i USA och Storbritannien där den politiska retoriken kopplas till upplevelsen av utsatthet hos minoriteter. Den politiska diskursen ägs av våra förtroendevalda, och vi kan förvänta oss utav dem att de använder plattformar för maktutövande med största ansvarsfullhet och konsekvensmedvetenhet, säger Kashif Virk, Imam - Ahmadiyya Muslimska Samfundet. "