De senaste åren har vi sett tydliga exempel på hur politikers retorik formar allmänhetens uppfattning av olika grupper. Forskning i både USA och Storbritannien visar samband mellan den retoriska inramningen av olika grupper, förakt och hatbrott.

Ord spelar roll och negativa gestaltningar av samhällsgrupper kan generera en mycket negativ effekt för samhället, i både format av hat och ökad segregering.

OA_Logo (9).png