Om oss

Open Act grundades 2017 och är en ideell organisation som granskar det politiska samtalet och hur det påverkar vårt samhälle. Genom arbetet vill vi uppmuntra till ett samtal som bygger broar mellan människor, istället för att slita oss isär.

Vi har sett hur politikers beskrivningar av samhällsgrupper fått förödande konsekvenser i exempelvis USA och Storbritannien. I samband med att tonläget kopplat till invandrare och utrikesfödda hårdnade även i Sverige under valet 2018 har vi initialt fokuserat på hur det politiska samtalet porträtterar just denna grupp. Arbetet har resulterat i en rapport som kartlägger partiledares positiva och negativa gestaltningar av gruppen mellan 2008-2018, för att påminna politiker att tänka på att inte använda ordval som bygger hat. För vi historien har beskrivit för oss vad slutstationen är när en grupp människor till en början isoleras och konsekvent beskrivs som ett problem, befäster fördomar och till slut minskar trösklarna till fysisk handling.

Långsiktigt är vårt mål att skapa en oberoende instans med uppdrag att granska den offentliga debatten och när upprepande gestaltningar av olika grupper sker.


 
Tal till Öppna Nationen.jpg

Tal till öppna nationen – Almedalen 2018 - Hur ska Sverige se ut om 10 år? Vilket samhälle vill vi se och hur kommer vi dit? 

Dagens Media gav Open Act en programpunkt i sitt tält under Almedalens kanske bästa dag, onsdagen den 4 juli. Där lät vi fyra alternativa ledare göra sin tolkning av SVT-programmet ”Ett tal till nationen” för att lyfta hur vi ska skapa ett mer inkluderande Sverige. Ett Tal till Öppna Nationen.


Fatemeh Khavari, grundare av Ung i Sverige, Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare av Serendipity, Siduri Poli, grundare av Changers Hub och Vendela Ragnarsson, jämställdhetsentreprenör berättade om sin vision för Sverige 2028. 

Samtliga tal spelades in och finns att se på Open Acts Facebooksida. 


Radio Rosenbad.png

Radio Rosenbad

Ord spelar roll. 2017 blev året då vi såg hur politikers retorik verkligen kom att forma allmänhetens uppfattning och hur den ökade klyftorna mellan grupper i samhället. Studier visar att hatbrotten ökade markant i både USA och Storbritannien i samband med Trumps presidentkampanj och folkomröstningen om Brexit. Hatbrotten hade starka kopplingar till den politiska retoriken och var riktade mot de grupper som beskrevs negativt.
 

Så när tonen skruvades upp även i Sverige inför årets val, började vi titta på hur våra egna partiledare ramat in olika grupper. Vi tittade framförallt på inramningen av gruppen ”invandrare” och ”utrikesfödda” över tid. Det har nu summerats i ett eget track innehållande citat från Agenda-sända partiledardebatter från 2010 – 2018.

Här kan du se och lyssna på vår digtala kampanj "Radio Rosenbad" som producerats tillsammans med byrån Barkas.