Open Act grundades 2017 och är en ideell organisation som granskar det politiska samtalet och hur det påverkar vårt samhälle. Genom arbetet vill vi uppmuntra till ett samtal som bygger broar mellan människor, istället för att slita oss isär.

Vi har sett hur politikers beskrivningar av samhällsgrupper fått förödande konsekvenser i exempelvis USA och Storbritannien. I samband med att tonläget kopplat till invandrare och utrikesfödda hårdnade även i Sverige under valet 2018 har vi initialt fokuserat på hur det politiska samtalet porträtterar just denna grupp. Arbetet har resulterat i en rapport som kartlägger partiledares positiva och negativa gestaltningar av gruppen mellan 2008-2018, för att påminna politiker att tänka på att inte använda ordval som bygger hat. För vi historien har beskrivit för oss vad slutstationen är när en grupp människor till en början isoleras och konsekvent beskrivs som ett problem, befäster fördomar och till slut minskar trösklarna till fysisk handling.

Långsiktigt är vårt mål att skapa en oberoende instans med uppdrag att granska den offentliga debatten och när upprepande gestaltningar av olika grupper sker.


Kollektionen Mind Your Words

Kollektionen Mind Your Words är ett initiativ som summerar den viktigaste uppmaningen från Open Acts analyser. Att vi börjar se upp för vilka ordval vi använder när vi beskriver människor och förstår konsekvenserna av dem.

Se kollektionen